Jag erbjuder samtalsterapi och samtalscoaching på min mottagning på Bra Balans, Kaplansbacken 10, på Kungsholmen i Stockholm. Vid önskemål finns även möjlighet att träffas i Tyresö. Mitt främsta redskap är samtalet men jag arbetar även med vägledda meditationer och visualieringar samt upplevelsebaserade övningar.

Tillsammans utforskar vi varsamt och med stor empati vilka dina låsningar och sår är och skapar möjlighet till förändring. I medvetenhet om vilka vi är och varför vi tänker och beter oss som vi gör öppnas helt nya möjligheter att, i frihet, välja vilka vi kan och vill vara.

Att gå i terapi är att ge sig själv en möjlighet att återta kontakten med den man innerst inne är. Det “jag” som så ofta tystnat i allt brus, stress och ständiga görande som upptar våra liv. En terapi kan pågå under alltifrån ett fåtal sessioner till flera år, helt beroende på individens längtan och önskemål och vad vi arbetar med.


signature
syntes

Om mig

Jag är utbildad till samtalsterapeut och -coach under en 4-årig utbildning på HumaNova i Stockholm. Min utbildning innefattar en Steg 1-utbildning i integrativ psykoterapi med psykosyntes som grund. Jag arbetar med psykosyntesen som bas, men använder mig även av metoder och material från andra terapiformer, till exempel ACT (Acceptans & Commitment Therapy), KBT (Kognitiv Beteendeterapi), Relationell terapi och Schematerapi. Jag har en bakgrund som legitimerad gymnasielärare och har arbetat inom skolans värld i mer än 15 år. Sedan jag genomgick utbildningen till samtalsterapeut och -coach har jag dessutom arbetat som kurator på en högstadieskola där samtalet är mitt huvudsakliga arbetsredskap. “Min ambition med samtalen är att skapa möjligheter för min klient att återta kontakten med sig själv, att få fatt i rösten långt där inne som har svar på vad det är som vill komma fram och vad det som hindrat detta. Mitt viktigaste verktyg i detta arbete är närvaro i rummet, med klienten, och att skapa trygghet och allians.”
Jag innehar f-skattsedel och är ansvarsförsäkrad.


hanna

Coaching

I coaching arbetar vi ofta mot ett uppsatt mål men ibland är målet helt enkelt att ta reda på just målet. Vi utforskar tillsammans längtan och drivkraft samt vad som hindrat eller hindrar dig att nå målet. Målet vi sätter upp kan röra det mesta i livet, som arbete, relationer, hälsa eller fritid t ex. En coaching kan ofta pågå under ca 5-10 sessioner men det kan variera beroende på målsättningar och önskemål.


livshjul


Grupper

Löpande håller jag, ofta tillsammans med en kollega, i grupper/kurser med teman som stress, livsglädje, mindfulness etc. Vi är då en fast grupp som under ca 4-6 träffar à ca 2 timmar träffas och med gruppens stödjande hjälp utforskar oss själva. Att delta i en grupp kan för många vara ett sätt att mjukt närma sig personlig utveckling i en empatisk miljö. Vid intresse, kontakta mig för information om kommande grupper!

Psykosyntes

Psykosyntes är ett psykologiskt perspektiv som präglas av synen på människan som i grunden frisk och av övertygelsen om att människans personliga svårigheter är grunden till en stor utvecklingspotential och mognad.
I terapirummet kommer vi, genom samtal och upplevelsebaserade övningar, som till exempel guidad meditation och visualisering, i kontakt med undanträngda minnen och känslor från tidigare episoder i livet och barndomen. Tillsammans utforskar och bearbetar vi det som framträder och du lär dig konkreta verktyg och utvecklar kvalitéer i syfte att nå din personliga potential och det du längtar efter.
Psykosyntes är mer än en arbetsmetod, det är en empatisk livsattityd där vi varsamt närmar oss helheten i oss själva, där viljan är central och där vi genom att lära oss att praktisera medveten närvaro och självkärlek hittar meningsfullhet i livet. Inom coachning tittar vi på nuläget och jobbar mot en målbild, inom samtalsterapi tittar vi även bakåt för att förstå varför.

Läs gärna mer om psykosyntes på Psykosyntesförbundets hemsida.Kontakt

Hanna Påhlman

Kaplansbacken 10, Stockholm

Ring/sms:a på tel. 073 728 1983

hanna.pahlman@gmail.com


rummet
  • client logo
Top